Eurosting Romania - Lider National in Solutii Anti-incendiu

Service hidranti interiori si exteriori

Service hidranti interiori si exteriori

Conform Normativ P118 partea II, art. 28.3 „Beneficiarul trebuie sa incheie un contract cu o persoana fizica sau juridica autorizata, in conditiile art. 27.8, pentru efectuarea unui program de verificari si mentenanta, cel putin semestrial, care include verificarea functionarii cu furtunul derulat complet, sub presiune, urmarind urmatoarele aspecte:

 • furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformari, distrugeri, crapaturi, pe intreaga lungime; in cazul unui semn de defect, furtunul se inlocuieste imediat cu un alt furtun incercat la presiunea de lucru maxima;
 • dispozitivele de fixare sunt solide si nedeteriorate;
 • debitul de apa este continuu si suficient (se recomanda utilizarea unui debitmetru si a unui manometru);
  sistemul de derulare
 • functioneaza usor;
 • teava functioneaza corespunzator.
 

Pentru hidrantii interiori se vor efectua urmatoarele:

 • Verificarea integritatii cutiei hidrant
 • Verificarea accesibilitatii la cutia hidrant si eventual indepartarea materialelor ce impiedica accesul la hidrant
 • Verificarea furtunurilor de stingere cu apa
 • Verificarea robinetului hidrant si a racordului fix
 • Verificarea tevii de refulare
 • Verificarea instalatiei cu proba efectiva a unor hidranti
 • Verificarea alimentarii cu apa
 • Simularea folosirii unui hidrant

Lucrarile vor fi executate in conformitate cu legislatia aplicabila in vigoare: P 118/2-2013 Reglementarea tehnică „Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a – Instalaţii de stingere”; Legea nr.10/1995 – privind calitatea în construcţii; Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; OMAI 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor.

Se vor respecta:

 • Sistemul de management al calitatii – SR EN ISO 9001:2015;
 • Sistemul de management de mediu – SR EN ISO 14001:2015;
 • Sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale SR ISO 45001:2018;
 • Sistemul de management al responsabilitatii sociale SA 8000:2014.