Coș (0) Închide

Niciun produs în coș.

Service Instalatie de Stingere

Verificarea, intretinerea si revizia instalaţiilor de stingere cu hidranţi interiori şi exteriori de incendiu:

Verificări şi întreţineri trimestriale la hidranţi interiori, robineţi şi vane pe reţea şi
reţea de conducte care cuprind:
− Integritatea şi etanşeitatea instalaţiei;
− Existenţa sigiliilor de fixare în poziţie normală de funcţionare;
− Funcţionarea robinetului principal, a robineţilor hidranţilor;
− Respectarea presiunii minime necesare (prin măsurători la racordul hidrantului);
− Existenţa echipamentelor şi accesoriilor pentru intervenţie.
− Se vor executa operaţiuni de întreţinere privind etanşeitatea presetupelor, gresarea,

eliminarea unor efecte de coroziune.

Revizia anuală – se va executa o revizie completă a întregii instalaţii cu înlocuirea
elementelor de etanşare necorespunzătoare, curăţire şi protejare anticorozivă adecvată care
cuprinde:
− controlul etanşeităţii instalaţie de alimentare cu apă (conducte, îmbinări, armături, hidranţi interiori şi exteriori);

− verificarea gradului de corodare sau depunere prin demontarea armăturilor de pe traseu şi controlarea capetelor conductelor;

− verificarea modului de fixare a suporţilor conductelor şi a armăturilor şi a gradului de uzură al garniturilor aferente;

− verificarea modului de funcţionare al armăturilor de închidere (uşurinţa de manevrare, gradul de închidere şi deschidere, starea garniturilor).

Armăturile se vor demonta şi se vor curăţa, iar pentru etanşeitate se folosesc garnituri noi. După revizie, se vor efectua probele la instalaţia de stingere a incendiilor cu hidranţi interiori şi exteriori, astfel:

− probe hidraulice de rezistenţă la presiunea de probă egală cu 1,5 x presiunea de regim;
− probe de etanşeitate a instalaţiei cu aer comprimat;

− probe de funcţionare care constau în umplerea instalaţiei cu apă, asigurarea presiunii minime necesare funcţionării, verificarea lungimii jetului de apă la cel mai îndepărtat hidrant faţă de staţia de pompe.

Materiale ce se asigură de Prestator pentru verificări, întreţinere şi revizie din valoarea
prestaţiei:
− Materiale de etanşare (garnituri, fir azbest, câlţi, klingherit etc.);
− Materiale pentru gresare, ungere (vaselină, ulei etc.);
− Materiale pentru înlăturarea efectelor de coroziune (grund, vopsea etc.);
− Material mărunt (electrozi, carbid, şuruburi, piuliţe, şaibe etc.).
• Materiale ce se pot asigura de Prestator şi se achită de Beneficiar în afara valorii
prestaţiei pe bază de documente
− Piese şi dispozitive ale instalaţiilor (distribuitoare, recipienţi, hidranţi, robineţi, vane, contactori, pompe, motopompe, compresoare, ACS -uri,sprinklere).

− Ţevi din reţele de conducte ale instalaţiilor de stingere.


• Condiţii de recepţie a lucrărilor:

o Verificări ce se vor efectua înainte de începerea lucrărilor:
− Certificate de calitate pentru materialele folosite, care vor corespunde cu caracteristicile

celor prevăzute in proiect sau in instrucţiunile de exploatare a instalaţiilor;

− Agremente tehnice si buletine de omologare pentru produsele, utilajele si echipamentele utilizate

o Verificări ce se vor efectua pe timpul lucrărilor:
− Dacă materialele, aparatele, utilajele, nu au suferit deteriorări in cursul depozitarii şi manipulării;

− Executarea corecta a îmbinărilor dintre conducte, in funcţie de tehnologia de execuţie (sudura, lipire, mufare);

o Probe şi încercări efectuate la instalaţii, după revizie:
− Probe hidraulice de rezistentă;
− Probe de etanşeitate la conducte si armaturi;
− Probe de funcţionare.

o Documente ce se întocmesc pentru atestarea lucrărilor efectuate:
− Procese verbale de lucrări ascunse;
− Procese verbale de efectuare a încercărilor;
− Proces verbal de recepţie calitativă a lucrărilor;
− Procese verbale de verificare prin care se va aduce la cunoştinţa Beneficiarului necesitatea scoaterii din funcţiune (uz) in vederea reparării sau înlocuirii unor instalaţii sau elemente componente ale acestora cu grad avansat de uzură, ce nu mai prezintă siguranţă in exploatare.

0238 717 157

0238 717 157

Cere oferta
personalizata rapid