Eurosting Romania - Lider National in Solutii Anti-incendiu

Instalatii cu Aerosoli

Descriere

Instalaţiile de stingere a incendiilor cu generatori de aerosoli STAT-X au la bază cea mai nouă tehnologie în domeniul protecţiei la foc. Substanţa activă alcatuită din particule ultrafine de potasiu K (1-2 microni) intră în reacţie chimică cu radicalii de ardere – hidrogen H, oxigen O şi hidroxid OH – întrerupând reacţia de combustie a focului în câteva secunde. Reacţia de inhibare chimică a procesului de ardere nu reduce nivelul de oxigen din încăpere ca în cazul altor sisteme.

STAT-X este eficient pentru toate clasele de incendiu: A (foc de suprafaţă, combustibili solizi: hârtie, lemn, textile), B (materiale lichide: petrol şi derivați, ulei, alcool), C (gaze: metan, hidrogen, acetilenă), D (metale: litiu, aluminiu, magneziu) și E (echipamente electrice și electronice sub tensiune). Aerosolii nu afectează obiectele protejate reducând considerabil pagubele materiale.

Sistemul este foarte eficient. De exemplu, testele efectuate pentru clasa B de incendii au arătat că aerosolii sunt de 5 ori mai eficienţi decât sistemele cu halon, şi de peste 10 ori mai eficienţi decât sistemele alternative celor cu halon, de exemplu cu gaz inergen.

STAT-X este utilizat în principal: în telecomunicaţii, antene GSM, camere servere, camere de control, camera motoarelor, echipamente electronice, electrice şi industriale cu valoare mare, spaţii de depozitare a lichidelor uşor inflamabile, minerit, producerea energiei electrice (hidro, termo, nuclear, eolian), utilaje şi linii de producţie acţionate prin comandă numerică.

Nu afecteaza stratul de ozon. Nu este recomandat în spațiile în care oamenii stau în permanență.

Durata de viaţă a buteliilor pentru generatorii de aerosoli este de minim 10 ani.
Mentenanţa generatorilor (buteliilor) este minimă şi se rezumă la examinarea vizuală periodică a buteliilor şi a spaţiului protejat, în vederea asigurării că generatorii nu au suferit deteriorări, configurarea spaţiului nu a suferit modificări sau reorganizări ale echipamentelor. Sistemele de detecţie, alarmare şi declanşare necesită inspecţii periodice.

Stat-X este proiectat de personal calificat şi autorizat utilizând un program software specializat, introducând dimensiunile încăperii, clasa de incendiu a obiectivului şi alţi parametri, rezultând un sistem personificat conform nevoilor clientului. Metoda de proiectare utilizată este în conformitate cu reglementările în vigoare.

Domenii de utilizare

Avantaje

Alte instalatii PSI