Eurosting Romania - Lider National in Solutii Anti-incendiu

Service stingatoare de incendiu

Service stingatoare de incendiu

Service stingatoare

Serviciul de verificare, intretinere si reparatii (inlocuire piese/subansamble) a stingatoarelor de incendiu, se va efectua in conformitate cu O.M.A.I. nr.138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reincarcarea, repararea si scoatearea din uz a stingatoarelor de incendiu si presupune urmatoarele operatiuni minimale:

 
Verificarea stingatoarelor
 • identificarea stingatorului prin verificarea etichetelor si a marcajelor aplicate prin poansonare;
 • constatarea starii tehnice a stingatorului;
 • verificarea la presiune a recipientului;
 • verificarea starii tehnice a ansamblului de declansare, demontarea ansamblului de declansare, constatarea uzurii partilor componente, iar in situatia in care se constata componente defecte, se va proceda la repararea sau inlocuirea lor;
 • verificarea la etanseitate a subansamblului de declansare si de refulare;
 • verificarea integritatii si aspectului exterior al recipientului stingatorului (se va face cu respectarea prevederilor prescriptiei PT C5-2003, cap. 3.3. – „Repararea recipientelor butelii”);
 • eventualele lucrari de reparatie la aspectul exterior ale recipientelor (curatare pete rugina/oxizi, degresare suprafete, grunduire si vopsire rosie) nu se vor efectua decat dupa promovarea tuturor incercarilor si inainte de montarea stingatorului.
 
Incarcarea stingatoarelor

Dupa parcurgerea tuturor operatiilor cu caracter de verificare si pregatire se va proceda la incarcarea stingatoarelor cu agent de stingere si agent de presurizare. La incarcarea recipientelor se va tine cont de cerintele prescriptiei tehnice PT C5-2003, cap. 3.2 – „Umplerea recipientelor butelii”.Pentru mentinerea caracteristicilor tehnice recipientul se incarca cu cantitatile si tipurile de pulbere, respectiv agent propulsor, corespunzator modelului de stingator.

 
Marcarea stingatoarelor

Pentru marcare se vor aplica pe corpul stingatorului, la loc vizibil, etichete autoadezive executate din materiale durabile, care vor contine inscriptionari care nu se vor sterge pe o perioada de minim 12 luni si vor fi rezistente la agenti externi, apa, praf. Procesul de marcare se va efectua fara a se acoperi / inlatura eticheta originala aplicata de producator indiferent de starea acesteia.

 
Service instalatii de stingere

Verificari si intretineri la hidranti, robineti, vane pe retea si retea de conducte cuprind:

 • Integritatea si etanseitatea instalatiei;
 • Existenta sigiliilor de fixare in pozitie normala de functionare;
 • Functionarea robinetului principal, a robinetilor hidrantilor;
 • Respectarea presiunii minime necesare (prin masuratori la racordul hidrantului);
 • Existenta echipamentelor si accesoriilor pentru interventie.
 • Se vor executa operatiuni de intretinere privind etanseitatea presetupelor, gresarea, eliminarea unor efecte de coroziune.
 • Lucrarile vor fi executate in conformitate cu legislatia aplicabila in vigoare: P 118/2-2013 Reglementarea tehnica „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a – Instalatii de stingere”; Legea nr. 10/1995 – privind calitatea in constructii; Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; OMAI 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, intr-un sistem integrat de management calitate-mediu-sanatate si securitate operationala – responsabilitate sociala conform standardelor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000.


Pentru executarea activitatii de service stingatoare si hidranti, detinem autorizatii emise de IGSU si
ISCIR si certificari emise de MEC.

Conditii generale

Toate materialele, dotarile, echipamentele si resursele umane necesare pentru efectuarea serviciilor in conditii de calitate si cu respectarea normelor si standardelor aplicabile in domeniu vor fi asigurate de catre prestator.

Agentii de stingere utilizati sunt pulberea ABC de stins incendii pentru stingatoarele tip P, si CO2 pentru stingatoarele tip G si respecta normele privind produsele utilizate pentru stingerea incendiilor (sunt avizate de catre I.G.S.U.).

Aprovizionarea, manipularea, transportul si depozitarea materialelor sunt in sarcina prestatorului, aceste operatii facandu-se conform prescriptiilor tehnice ale producatorului si normelor legale sanitare, toxicologice si ecologice.

Modul de utilizare a acestor materiale va fi conform instructiunilor de la producator.

Depozitarea si neutralizarea deseurilor rezultate in urma executiei serviciilor sunt in sarcina prestatorului, care va executa aceste operatii conform legislatiei in vigoare si procedurilor specifice proprii.

Scopul serviciului – asigurarea functionarii mijloacelor PSI de prima interventie in conformitate cu legislatia in vigoare

Standarde

Serviciile de revizie si reparatii ale instalatiilor de protective impotriva incendiilor se vor face cu respectarea urmatoarelor standarde:

 • Sistemul de management al calitatii – SR EN ISO 9001:2015;
 • Sistemul de management de mediu – SR EN ISO 14001:2015;
 • Sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale SR ISO 45001:2018;
 • Sistemul de management al responsabilitatii sociale SA 8000:2014.


Specificatii tehnice

Lucrarile se vor desfasura in conformitate cu Ordinul Ministerul Afacerilor Interne nr. 138/23.10.2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reincarcarea, repararea si scoaterea din uz a stingatoarelor de incendiu

Verificarea stingatoarelor:

Verificarea stingatoarelor de incendiu reprezinta un ansamblu de operatiuni efectuate de catre personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, cu scopul de a conferi increderea ca produsul corespunde integral din punctul de vedere al caracteristicilor functionale demonstrate la modelul certificat si ca prezinta siguranta in exploatare.

In urma operatiunilor de verificare, stingatoarele de incendiu trebuie sa corespunda integral cu modelul certificat.

In cazul in care in urma operatiunilor de verificare se constata existenta unor defectiuni, se procedeaza, dupa caz, la remedierea acestora conform operatiunilor de reparare sau la scoaterea din uz a stingatorului de incendiu.

Operatiunile ce trebuie efectuate pentru verificarea unui stingator de incendiu, in functie de tipul acestuia, sunt:

 • Identificarea stingatorului (verificarea informatiilor de pe eticheta si marcajele aplicate prin poansonare);
 • Verificarea integritatii exterioare a recipientului stingatorului (verificarea existentei urmelor de coroziune, lovituri, rizuri, zgarieturi, santuri);
 • Verificarea existentei manometrului si a indicatiilor acestuia (se verifica daca manometrul este fixat pe stingator, daca acesta lucreaza liber si daca indica presiunea in limite acceptate);
 • Verificarea furtunului/duzei de refulare/palniei (verificarea starii de integritate si de functionare a furtunului/duzei de refulare; existenta unor deteriorari, crapaturi, fisuri, sparturi)
 • Verificarea starii de incarcare prin cantarire (cantarirea stingatorului, compararea masei obtinuta cu masa stingatorului gol la care se adauga incarcatura nominala);
 • Etichetarea si sigilarea stingatorului (completarea etichetei cu informatii privind prestatorul serviciului de verificare si data urmatoarei verificari).


Reincarcarea stingatoarelor:

Reincarcarea stingatoarelor de incendiu reprezinta un ansamblu de operatiuni efectuate de catre personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, prin care un stingator de incendiu este repus in stare de functionare in urma descarcarii la utilizare, accidentala sau la termen.

Reincarcarea este insotita in mod obligatoriu si de o verificare cu scopul de a conferi increderea ca produsul corespunde integral din punctul de vedere al caracteristicilor functionale demonstrate la modelul certificat si ca prezinta siguranta in exploatare.

In urma operatiunilor de reincarcare, prestatorul emite o declaratie de conformitate prin care declara pe propria raspundere ca stingatoarele de incendiu reincarcate corespund integral cu modelul certificat.

In cazul in care in urma operatiunilor de reincarcare se constata existenta unor defectiuni, se procedeaza, dupa caz, la remedierea acestora conform operatiunilor de reparare sau la scoaterea din uz a stingatorului de incendiu.

Reincarcarea stingatorului se face numai cu agentul de stingere original cu care a fost incarcat de producator si cu care a fost certificat.

Pentru stingatoarele cu pulbere este interzis sa se reutilizeze pulberea ramasa in urma descarcarii.

Operatiunile ce trebuie efectuate pentru reincarcarea unui stingator de incendiu, in functie de tipul acestuia, sunt:

 • Operatiunile descrise la activitatea de verificare se executa in acelasi timp cu operatiunile de reincarcare a stingatoarelor de incendiu;
 • Depresurizarea stingatorului de incendiu (eliberarea presiunii sau presiunii reziduale);
 • Demontarea stingatorului de incendiu;
 • Curatarea si verificarea recipientului stingator si a fitingurilor – dispozitiv de control; ansamblu furtun si/sau palnii si/sau duze; ansamblu cap dispozitiv de operare (curatarea prin spalare, sablare, dupa caz; verificarea in detaliu pentru urme de coroziune, lovituri, rizuri, zgarieturi, santuri; filet – forma, dimensiune si acoperire);
 • Incarcarea buteliei cu agent propulsor (echiparea cu o noua membrana calibrata; incarcarea cu agent propulsor; inchiderea buteliei; cantarirea buteliei; inscriptionarea masei buteliei incarcate dupa ce aceasta a ajuns la nivelul cerut; corelarea cantitatii de agent propulsor cu cantitatea de agent de stingere);
 • Reincarcarea cu agent de stingere (introducerea in recipientul stingatorului a agentului de stingere corespunzator fiecarui stingator, conform modelului certificat);
 • Reasamblarea stingatorului (refacerea montajului si presurizarea stingatorului);
 • Etichetarea si sigilarea stingatorului (completarea etichetei cu informatii privind prestatorul serviciului de reincarcare si data urmatoarei verificari)


Repararea stingatoarelor :

Repararea stingatoarelor de incendiu reprezinta un ansamblu de operatiuni efectuate de catre personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, aplicabile unui stingator la care au fost constatate defectiuni, pentru repunerea acestuia in stare de functionare.

Repararea are rolul de a conferi increderea ca produsul corespunde integral din punct de vedere al caracteristicilor functionale demonstrate la modelul certificat si ca prezinta siguranta in exploatare.

Repararea se realizeaza doar prin inlocuirea fitingurilor cu altele noi. Nu face obiectul repararii recipientul stingatorului. Repararea se realizeaza utilizand numai piese de schimb originale sau acceptate de producator ca fiind conforme cu cele inlocuite.

In urma operatiunilor de reparare, prestatorul emite o declaratie de conformitate prin care declara pe propria raspundere ca stingatoarele de incendiu reparate corespund integral cu modelul certificat.

Operatiunile realizate pentru repararea unui stingator de incendiu, in functie de tipul acestuia, sunt:

 • Operatiunile descrise la activitatile de verificare si reincarcare se executa in acelasi timp cu operatiunile de reparare a stingatoarelor de incendiu;
 • Identificarea defectelor ce trebuie inlaturate (desfacerea fitingurilor de pe recipientul stingatorului, indepartarea celor deteriorate si inlocuirea cu altele noi; recipientul stingatorului nu face obiectul repararii);
 • Verificarea la presiune a recipientului stingatorului, a supapei si a ansamblului furtun (daca exista dispozitiv de oprire a descarcarii) (inlocuirea supapei si a ansamblului furtun daca sunt defecte; recipientul nemarcat nu se verifica, ci se caseaza);
 • Asigurarea de piese conforme modelului certificat;
 • Inlocuirea pieselor defecte;
 • Reincarcarea cu agent de stingere (introducerea in recipientul stingatorului a agentului de stingere corespunzator fiecarui stingator, conform modelului certificat);
 • Reasamblarea stingatorului (refacerea montajului si presurizarea stingatorului);
 • Etichetarea si sigilarea stingatorului
 • Verificarea calitativa a pulberii;
 • Inlocuirea pulberii (unde este necesar acest lucru, daca stingatorul este in uz de o perioada mai mare sau egala cu 3 ani);
 • Stingatoarele care nu mai prezinta siguranta in exploatare vor fi returnate beneficiarului cu propunerea de a fi casate, fiind insotite de Proces Verbal de constatare.


Etichetarea stingatoarelor este conform OMAI 138/2015, anexa nr. 2.

Legislatia in vigoare aplicabila

 • Legea 307/2006 – Privind apararea impotriva incendiilor, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • OMAI 163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
 • Ordinul 87/06.04.2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor;
 • Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata;
 • OUG 195/2005 – privind protectia mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Legea 211/2011 – privind regimul deseurilor;
 • Legea 104/2011 – privind calitatea aerului;
 • Legea 319/2006 – privind securitatea si sanatatea in munca;
 • HG 1425/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca;
 • Legea 64/2008 – privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor ce intra sub incidenta ISCIR;
 • OMAI 262/02.12.2010 – privind aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri;
 • OMAI 187/2010 – pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la spatii pentru comert;
 • OMAI 166/27.07.2010 – pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente;
 • OMAI 211/23.09.2010 – pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la ateliere si spatii de intretinere si reparatii;
 • Normativ P118/2-2013 – privind securitatea la incendiu a constructiilor – instalatii de stingere;


Cerinte de calitate, mediu, securitate si sanatate in munca

Cerinte minime de securitate a muncii

Personalul Eurosting AAW Industry S.R.L. isi va desfasura activitatea in conformitate cu prevederile nr. 319/2006 cu completarile si modificarile aduse de HG 955/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin HG nr. 1425/2006 si HG 1242/2011.

Eurosting AAW Industry S.R.L. este deplin responsabila pentru prestarea serviciilor in conformitate cu normele de securitate a muncii, pentru siguranta tuturor operatiunilor si metodelor utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

Eurosting AAW Industry S.R.L. se obliga sa asigure echipamente proprii de protectie a muncii pentru personalul.

Cerinte minime de calitate

In toate etapele derularii contracului de service se vor respecta cerintele de calitate impuse prin sistemul de management al calitatii – SR EN ISO 9001:2008.

Cerinte minime de mediu

La prestarea serviciului se vor avea in vedere OUG 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare, HGR 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare.

Personalul Eurosting AAW Industry S.R.L. va manifesta o deosebita atentie astfel incat sa se evite producerea oricaror evenimente care sa aiba efecte nocive asupra mediului sau asupra starii de sanatate a personalului. Orice poluare accidentala produsa se va rezolva operativ pe cheltuiala Eurosting AAW Industry S.R.L.

Eventualele prejudicii aduse mediului de catre Eurosting AAW Industry S.R.L. cu deseurile rezultate din lucrarile executate vor fi remediate pe cheltuaiala proprie.

In toate etapele derularii contracului de service se vor respecta cerintele de calitate impuse prin sistemul de management de mediu – SR EN ISO 14001:2005.

Deseurile nevalorificabile rezultate se vor colecta de catre Eurosting AAW Industry S.R.L. si vor fi neutralizate.

Cerinte de securitatea instalatiilor PSI

In timpul desfasurarii activitatilor personalul Eurosting AAW Industry S.R.L. va respecta intocmai prevederile legii 307/2006 actualizata, privind apararea impotriva incendiilor pe linie de prevenire si stingere a incendiilor precum si a ordinului 163/2007 – pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.